PORCELÁNOVÉ SOUPRAVY

Společnost Thun 1794 a.s. nabízí nejširší nabídku sortimentu pro používání v domácnosti. Nabízíme dekorované porcelánové zboží vhodné pro použití v mikrovlnných troubách a myčkách. Dále jsou v nabídce dekory s použitím drahých kovů – zlata a platiny. U těchto dekorů je vyloučeno jejich použití v mikrovlnných troubách. Je možné je mýt v myčkách na nádobí, ale je zde nebezpečí poškození vzhledu dekoru (po 150 – 200 cyklech). Naše výrobky jsou v souladu s nařízeními Evropského společenství a České republiky - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27.10.2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami; Vyhláška MZ ČR č. 38/2001 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy v platném znění; Nařízení komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22.prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami. Zdravotní nezávadnost našich výrobků je zabezpečena pravidelnými certifikacemi společností ITC Zlín.