Formulář ke stažení

 

 

REKLAMAČNÍ LIST

 

Reklamující:

 

Jméno:            .......................................................................................................................................

Adresa:           .......................................................................................................................................

Firma a IČ:      .......................................................................................................................................

Telefon:          .......................................................................................................................................

E-mail:              .......................................................................................................................................

 

Dodavatel produktu:

 

Číslo prodejního dokladu: ...................................  Datum prodeje: [1] ................................................

Číslo objednávky ( pokud je známé ): ..................................................................................................

 

Označení reklamovaného zboží:

Název výrobku: .....................................................................................................................................

 

Podrobný popis závady:  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Poznámka: 1. K reklamačnímu listu přiložte tyto doklady: kupní doklad (faktura, paragon) - řádně vyplněná a  potvrzená prodejcem,  záruční list – řádně vyplněný a potvrzený prodejcem (je-li ke zboží vydán).

                    2. Doporučujeme zboží zabalit do originálního obalu. Není to však podmínkou.

 

 

 

…………..................................................................

Datum a podpis reklamujícího

 

------------------------------------------------ (dále vyplní prodejce) -------------------------------------------------

 

Datum a místo podání reklamace: .....................................................................................................

 

Datum ukončení reklamace: ...............................................................................................................

 

Výsledek reklamačního řízení:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

[1] na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění